Odkazy

Myslivecké sdružení Vranov nad Dyjí

 
Důležité myslivecké stránky

Českomoravská myslivecká jednota

Okresní myslivecký spolek Znojmo

Časopis Myslivost

Doby lovu zvěře - podle Vyhlášky č. 245/2002 Sb. Ministerstva zemědělství (ze stránek ČMMJ)

Veterinární opatření - nákazová situace a veterinární opatření na okrese Znojmo (stránky OMS Znojmo)

Tiskopisy - tiskopisy pro myslivecká hlášení i administrativu (stránky OMS Znojmo)

Lovecký lístek - co je třeba k vyřízení loveckého lístku

Odbor životního prostředí MěÚ Znojmo - kontakty

 
Obce, v jejichž katastrech se nachází honitba MS Vranov nad Dyjí

Vranov nad Dyjí - městys Vranov nad Dyjí

Lančov - obec Lančov

Podmyče - obec Podmyče

Vranovsko - stránky mikroregionu Vranovsko

 
Okolí honitby MS Vranov nad Dyjí

Národním parkem Podyjí - oficiální stránky NP Podyjí

Rybníky U Jejkala